Akty prawne które warto poznać:

  • Dyrektywa unijna 2004/42 w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych.
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach, lakierach, preparatach do odnawiania pojazdów.
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 roku Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008. Nr 25, poz. 150).
  • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003 , poz. 12).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 w sprawie przypadków w których wprowadzenie gazów i pyłów powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 283 poz. 2840).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2839).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06 czerwca 2002 w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796).

mini Menu

lakiery samochodowe
lakiery przemysłowe
lakiery
do drewna
materiały uzupełniające kabiny
lakiernicze
wyposażenie
lakierni
Sklep On-Line                  PDS i MSDS
 
 
AUTOKOLOR Ukleja SocialMedia