UWAGA KONTROLE

„Bezpieczeństwo pracy, ewidencja emisji i odpadów prowadzona zgodnie a aktualnymi wymogami, spełnienie wymagań tzw. rozporządzenia REACH, dokumentacja maszyn i urządzeń technicznych czy zabezpieczenie ppoż… to tylko wybrane elementy kontrolowane w warsztatach samochodowych. Dotychczasowe kontrole prowadzone były z „umiarkowaną częstotliwością”. Czy zmieni się to w 2009 roku? Wszystko wskazuje na to, że w związku z nowymi obowiązkami – szczególnie wynikającymi z przepisów dotyczących chemikaliów – Inspekcja Pracy oraz inne instytucje kontrolujące zaostrzą system kontroli i uważniej przyjrzą się naszej branży.

O tym, ze nie są to jedynie obietnice świadczy chociażby fakt, że zapowiedź kontroli warsztatów samochodowych uwzględniona została w oficjalnym planie działań Państwowej Inspekcji Pracy na 2009 rok. Tym samym weryfikacja przestrzegania przepisów bhp oraz wypełniania obowiązków wynikających z nowych przepisów o tzw. systemie REACH stała się faktem. Co więcej, we wspomnianym planie PIP zapowiada, że kontrole realizowane będą we współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego – dotyczyć będą więc również dostosowania urządzeń w warsztatach do tzw. wymagań minimalnych. W ramach działań kontrolnych Inspekcja Pracy współpracuje też między innymi z Inspekcją Ochrony Środowiska, Biurem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych czy Państwową Strażą Pożarną a nawet Policją.

 

Zakres kontroli – czyli na co Inspektorzy Pracy zwracają uwagę?

Działalność i obowiązki związane z prowadzeniem warsztatów samochodowych oraz lakierni regulowane są dużą ilością przepisów. Poza regulacjami dotyczącymi wszystkich pracodawców, takimi jak kodeks pracy czy ogólne wymagania w zakresie bhp oraz ochrony środowiska działalność warsztatów podlega szeregowi wymagań szczegółowych uwzględniających specyfikę działalności. Wypełnienie wszystkich obowiązków wiąże się z koniecznością przygotowania wielu dokumentów sprawdzanych podczas kontroli – np. instrukcji bhp i obowiązkowej dokumentacji oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk warsztatu. Ze względu na specyfikę prac prowadzonych warsztatach samochodowych, Inspektorzy Pracy zweryfikować mogą też dokumentację związaną z występowaniem czynników szkodliwych, doborem i przydziałem środków ochrony osobistej, dokumentację szkoleń pracowników czy protokoły z ewentualnych postępowań wypadkowych.

 

WIOŚ, PSP, UDT - kto jeszcze skontroluje warsztaty?

W związku z zaostrzeniem przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz aktualnymi uregulowaniami związanymi z substancjami chemicznymi – tzw. wymagania systemu REACH, poza wizytą Inspektora Pracy możemy spodziewać się kontroli z Inspekcji Ochrony Środowiska. Co istotne, jeśli w warsztacie prowadzone są prace lakiernicze najprawdopodobniej niezbędne jest nie tylko uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ale przede wszystkim udokumentowanie, prawidłowego prowadzenia obowiązkowej ewidencji emisji. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska może też skontrolować jak rozwiązana jest w warsztacie kwestia gospodarki odpadami oraz czy przygotowywane są obowiązkowe sprawozdania w tym zakresie (tzw. oś-op1). Inne dokumenty jakie sprawdzić może zarówno Inspektor WIOŚ jak i kontrola Państwowej Straży Pożarnej to np. dokumentacja substancji chemicznych wykorzystywanych w warsztacie. Ponadto kontrola PSP weryfikuje oczywiście warunki zabezpieczenia ppoż. oraz dokumentację z tym związaną – np. instrukcję postępowania na wypadek pożaru w zakładzie.”

 

ZWYCIĘZCY PRACUJĄ NA NEXA AUTOCOLOR!

W II Konkursie Lakierniczym GM lakiernicy pracujący na produktach Nexa Autocolor zajęli pierwsze, drugie i trzecie miejsce, zostawiając konkurencję daleko w tyle. Niezależne jury oceniało poziom wiedzy teoretycznej odnośnie sztuki lakierniczej, jak również szybkość lakierowania elementów karoserii. Finał odbył się 31 stycznia 2009 roku w warsztacie dealera GM Auto Żoliborz w Warszawie. Uczestnicy musieli wykonać naprawę miejscową maski z zastosowaniem pełnej technologii zgodnej z LZO, rekomendowanej przez dostawców materiałów lakierniczych. Na podium stanęli: Marcin Iwanowicz z TOP Auto, Michał Wysocki z TRAX i Mariusz Krawczyk z Auto Ring.

mini Menu

lakiery samochodowe
lakiery przemysłowe
lakiery
do drewna
materiały uzupełniające kabiny
lakiernicze
wyposażenie
lakierni
Sklep On-Line                  PDS i MSDS
 
 
AUTOKOLOR Ukleja SocialMedia