KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE
PRZEPISÓW RODO

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Autokolor Ukleja Sp. z o.o. s. k. zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

1) Autokolor Ukleja Sp. z o.o. s. k. - siedziba: Nowa Wieś Ujska 59B, 64-850 Ujście jest Administratorem Danych, w których posiadanie Spółka weszła wskutek zawieranych z Państwem umów i czynności przedumownych, wystawianiem faktur, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb i reklamacji.

2) Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Autokolor Ukleja Sp. z o.o. s. k., jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa cywilnego oraz gospodarczego oraz obsługi przesyłanych do nas wniosków, próśb i reklamacji.

3) Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Autokolor Ukleja Sp. z o.o. s. k. dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Autokolor Ukleja Sp. z o.o. s. k. deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

 • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Spółki,
 • marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

4) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Autokolor Ukleja Sp. z o.o. s. k., w tym profilowaniu.

5) Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) Spółka przechowywała będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Autokolor Ukleja Sp. z o.o. s. k.  W odniesieniu do osób, które wyraziły Spółce zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych będą one przechowywane przez nas do chwili odwołania przedmiotowej zgody. Zgodę odwołać można:

 • telefonicznie: 67 28 30 062
 • drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście w siedzibie Spółki - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania).


7) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 • podmiotom związanym kapitałowo, personalnie i organizacyjnie z naszą Spółką tworzącym Grupę AUTOKOLOR UKLEJA, w skład której wchodzą: Autokolor Ukleja Sp. z o.o. s. k. - siedziba: Nowa Wieś Ujska 59B, 64-850 Ujście, Autokolor Ukleja Sp. z o.o. - siedziba: Nowa Wieś Ujska 59B, 64-850 Ujście oraz ASR-Group sp. z o.o. - siedziba: 80-299 Gdańsk, ul. Koziorożca 31;
 • podwykonawcom związanym z Autokolor Ukleja Sp. z o.o. s. k. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.

8) Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9) W sprawach dotyczących przetwarzana przez Autokolor Ukleja Sp. z o.o. s. k. Państwa danych osobowych prosimy o skontaktowanie się:

 • korespondencyjnie – przesyłając stosowne oświadczenie na adres: Autokolor Ukleja Sp. z o.o. s. k. siedziba: Nowa Wieś Ujska 59B, 64-850 Ujście,
 • drogą elektroniczną - przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście – w siedzibie naszej Spółki.

mini Menu

lakiery samochodowe
lakiery przemysłowe
lakiery
do drewna
materiały uzupełniające kabiny
lakiernicze
wyposażenie
lakierni
Sklep On-Line                  PDS i MSDS
 
 
AUTOKOLOR Ukleja SocialMedia